Op flash gebaseerde Homepage take-over op Nu.nl
Dit project omvat de volgende werkzaamheden
Linkerzijde: 3D animatie van de koffie damp/bonen
Rechter zijde: Filmen Artiest in Greenscreen studio, compositing